1. Objednávka

Objednanie prostredníctvom www.mamamia.sk je možné bez prihlásenia alebo ako prihlásený zákazník, ktorý má svoje konto zaregistrované na našom internetovom obchode.

Objednávky sú závazné. Objednávku je možné zrušiť telefonicky alebo osobne, v prípade, že ešte nie je vyrobená, alebo v prípade, že nie je v štádiu výroby a to maximálne do 10 minút od objednania tovaru.

Platba Osobne na prevádzke počas otváracích hodín danej prevádzky

Pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou, gastro lístkami alebo platobnou kartou.


2. Dodacie a platobné podmienky

Cena za dovoz závisí od adresy doručenia. Dovoz v rámci miest Spišská Nová Ves a Levoča zadarmo, mimo mesta sa účtuje 0,20€/1km, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Cenu dovozu mimo mesta môže posúdiť personál Pizzerie Mamamia podľa množstva objednaného tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje: Dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene. Adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – cca 30 min.

V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný zamestnancom a bude mu ponúknutý podobný produkt.

V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný zamestnancom na dohodnutie ďalšieho postupu.

Vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok.

Kupujúci sa zaväzuje: Prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar.


3. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované Telefonicky denne tel. č. uvedených v kontaktoch.

Vyplnením online formuláru v našom kontakte.

Prostredníctvom donáškara Pizzerie Mamamia.

Osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby.


Záruka

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru.

Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru.

Predmetom reklamácie pri dodaní rozvozcom firmy nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu.

V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru.

Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru Osobne.

Prostredníctvom donáškara Pizzerie Mamamia.


Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

Pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti. Pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 30 dní dobropisom na účet platiteľa.